Framside

Velkomen

Du har no kome til Øyvind Gundersen's personlege heimeside.Her kan du lese litt meir om meg og ting eg finn på eller har gjort. Du kan også sjå på bileter av meg, mine vener eller andre ting som har havna under bileter. Eg har også laga min eigen blogg der eg skriv om ymse forskjellig. I staden for å oppdatere den teksta som står her, skriv eg i bloggen. Endringar på sida kan du til ei kvar tid fylgje med på via Endringslista

MERK: Eg tek ikkje noko ansvar for kva som måtte skje med deg eller alle andre medan du brukar sida mi. Heller ikkje om du prøver noko av det eg har gjort/fortalt om. Uansett kva du måtte finne på har eg med dette fråskreve meg alt ansvar!! Du har ved å lese dette godteke det:).
Denne sida vart sist oppdatert 17.12.06.


Valid HTML 4.01! Valid CSS!